Szanowni Państwo
Dziękuję za odwiedzenie mojej strony.


Prowadzę działalność gospodarczą pod nazwą OBSŁUGA INWESTYCJI mgr inż. JACEK EDWARD MACEK związaną z przygotowaniem i realizacją inwestycji budowlanych.

Posiadam uprawnienia budowlane Nr ANB.V.7342-57/93 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na podstawie, których jestem upoważniony do:


– Kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków.

– Sporządzania projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno – budowlanych wszelkich budynków i budowli w ograniczonym zakresie oraz adaptacji projektów powtarzalnych.


Jestem członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie Nr PDK/BO/1784/03. Do sporządzania projektowanej charakterystyki energetycznej budynku, świadectwa charakterystyki energetycznej budynku oraz audytu energetycznego budynku wykorzystuję program ArCADia-TERMO PRO firmy INTERsoft Sp. z o.o. Łódź.Do sporządzania kosztorysów wykorzystuję program Zuzia.