Moja firma powstała w odpowiedzi na nowo powstałe zapotrzebowanie na rynku mieszkaniowym i budowlanym i oferuje Państwu wysoki poziom usług z niżej wymienionego zakresu:

  • Sporządzanie świadectw charekterystyki energetycznej budynków, domów, lokali mieszkalnych, użytkowych oraz części budynków stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową,
  • Sporządzanie projektowanej charakterystyki energetycznej
  • Sporządzanie audytów energetycznych budynków,
  • Pełnienie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
  • Pełnienie funkcji koordynatora robót remontowych lub inwestycyjnych,
  • Przeprowadzanie kontroli okresowej obiektów budowlanych oraz prowadzenie książki obiektów budowlanych,
  • Adaptacja projektów powtarzalnych budynków,
  • Wykonywanie opinii technicznych stanu technicznego budynków lub wykonanych robót budowlanych,
  • Sporządzanie, weryfikacja i ocena kosztorysów budowlanych,
  • Doradztwo techniczne.

Oferta mojej firmy skierowana jest do instytucji, firm jak i do klientów indywidualnych z terenu województwa podkarpackiego i małopolskiego. Zlecenia od klientów przyjmuję na terenie Krosna i Jasła.

Ceny za wykonanie wyżej wymienionych usług są konkurencyjne i ustalane Indywidualnie z klientem.